Tilbake

Andrea (11) - omsorgssvikt og seksuelle overgrep

Andrea går i en klasse med 25 elever, og lærerne Johanne og Matias. Hun har blitt svært nært knyttet til Matias og hører på ham, men er likegyldig til Johanne. Hun liker å få hjelp fra Matias, og det er alltid ham hun går til dersom hun er lei seg eller det er noe som er vanskelig sosialt eller faglig. Matias og Johanne har blitt informert av barnevernet om at Andrea er plassert i fosterhjem, og at hun har blitt utsatt for omsorgssvikt og seksuelle overgrep i opprinnelsesfamilien. De har et godt samarbeid med fosterforeldrene.  

På skolen har Andrea tre venninner. I løpet av femte trinn har det oppstått noen situasjoner som har gjort det sosialt krevende. Andrea strever med å forstå sosiale koder, og har ofte misforstått situasjoner, og ved flere anledninger satt venninnene i et dårlig lys. Andrea sliter med å overholde avtaler med de andre ungene, og «snur ofte kappen etter vinden». Hun gjør også ting som de andre ikke liker, som for eksempel berøring og overskridelse av andres intimsfære. Dette har medført at venninnene er i ferd med å orientere seg mot andre vennskap. Andrea har også vært åpen om noen av sine overgrepserfaringer, noe som igjen har medført at venninnene syntes synd på henne, og føler at de må ta vare på henne. Dersom det oppstår konflikter er hun rask til å innta rollen som offer, og har vanskeligheter med å forstå sitt eget bidrag i situasjonen.  

En dag i garderoben etter gymtimen, åpner Andrea døra ut til gangen. Utenfor står noen gutter fra klassen og Andrea løper ut i bare trusa og holder døra åpen slik at guttene kan se inn i jentegarderoben. Andrea ler og tuller, og stopper ikke når de andre jentene roper at hun skal slutte. 

Dagen etter hendelsen i garderoben, møter de to lærerne kontaktpersonen i barnevernet for å diskutere denne atferden og mulighetene for bistand og oppfølging av dette.  

Refleksjonsoppgaver knyttet til peilemerke 2

  • Fremover vil skole være en viktig samarbeidspartner for fosterfamilien og barneverntjenesten. Hvordan kan laget rundt barnet støtte Andrea videre i hennes utvikling? 
  • Hvordan kan skolepersonalet være støttende i Andrea sin videre utvikling gjennom skolehverdagen, og hvordan kan dette peilemerket speiles i arbeidet? 
  • Det kan være utfordrende for profesjonelle å både orke å høre historiene og å tolke atferden, sett i sammenheng med disse historiene. Hvordan forstår kollegene Andrea sin atferd?
  • Hvordan kan personalet hjelpe Andrea med å utvikle gode strategier i sosial samhandling med andre?