Indikatorer

Indikatorene er utviklet av Norce og Oxford Research, for å gi grunnlag for vurdering av tiltakene i HBS Agder

Indikatorer HBS

Hovedmålet med det nasjonale folkehelseprogrammet for den regionale satsingen i Agder og forprosjektsatsingen Helsefremmende barnehager og skoler (HBS) er å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Norce og Oxford Research fikk i 2019 i oppdrag fra prosjektet HBS Agder å se nærmere på hvordan allerede iverksatte helsefremmende tiltak bidrar til å nå dette målet.

En del av studien i forkant var å utvikle indikatorer for vurdering av prosjektets praksis for helsefremmende arbeid i skole og barnehage. Indikatorene fungerer som analyseverktøy for vurdering av tiltakene i prosjektene i HBS Agder.

Oversikten over evaluerte tiltak i utlandet og i Norge gir grunnlag for å definere indikatorer som viser en klar positiv sammenheng mellom intervensjonene og forbedret psykisk helse blant barn og ungdom i barnehage og skolemiljø. Norce og Oxford gikk gjennom forskningsartikler, og identifiserte emneordene, som ble brukt for å beskrive en ønsket måloppnåelse i hver studie. Disse ble strukturert inn i fire indikator grupper:

• Handlingskompetanse

• Sosial og emosjonell kompetanse

• Stresshåndtering

• Psykisk helsefremmende kompetanse

 

Hver indikator består av forklarende emner som vises i oversikten under. Disse indikatorer og emneord ble brukt i evalueringen av tiltak i HBS Agder.

 

•Handlingskompetanse

Demokrati

Deltakelse

Motstandskraft (empowerment)

Selvledelse

Medvirkning

•Sosial og emosjonell kompetanse

Selvbevissthet

Styring av følelser

Empati

Motivasjon

Sosialdeltakelse

Respekt/relasjoner

Toleranse

Sosial støtte

Engasjement

Skole, - barnehagetilknyting

•Stresshåndtering

Selvtillit

Emosjonell kontroll

Mestring/sammenheng (Coping/SOC)

Robusthet/

motstandsdyktighet (resilience)

Autonomi/kontroll

•Psykisk helsefremmende kompetanse

Kunnskap om god psykisk helse og psykisk velvære

 

Kilde:

«Førevaluering av tiltak forhelsefremmende barnehager og skoler»

Migle Helmersen (NORCE) og Rune Stiberg-Jamt (Oxford Research)