Tilbake

Anna (4) – komplekse utfordringer; mange søsken, skilte foreldre, lite nettverk, byttet barnehage...

Anna på fire år har gått i barnehagesiden hun var halvannet år, og byttet barnehage like før hun ble fire. Hun har vært i avlastningshjem hver tredje helg de siste to årene. Anna har fire eldresøsken, og mor er ikke sammen med Annas far. Mor jobber skift på Rema 1000, har lite nettverk og familien bor langt unna.

Anna er utadvendt og sosial, og trives god i barnehagen. Hun er nysgjerrig og oppsøkende, og er glad i fysisk omsorg som gode klemmer, rufs i håret og fangtid. Hun har begynt å få seg noen venner, men det synes som det av og til er vanskelig for henne å forstå hva de andre barna leker og holder på med. Hun kan ofte tøyse seg inn i leken, men også «brøyte» seg inn ved å ødelegge, kaste leker mot de andre og være høylytt. Flere ganger i uka, har hun store følelsesutbrudd som kan gå utover de andre barna og voksne i form av slag, spark og spytting. Personalet tar henne da bort fra situasjonen, både for å verne henne selv og de andre barna. Anna kommer fornøyd hver morgen, og virker glad for å være i barnehagen.

I den siste tiden, har flere foreldre kontaktet styrer for å uttrykke sin misnøye med oppfølgingen av Anna. De mener hun er til fare for resten av barnegruppa, og har sett seg lei på at egne barn kommer hjem og forteller de har blitt utsatt for hennes følelsesutbrudd. Personalet opplever også at foreldre snakker om Anna med negativt fortegn med egne barn i hentesituasjon.

Refleksjonsspørsmål knyttet opp mot peilemerke 4

  • Hvorfor tenker dere Anna reagerer som hun gjør?
  • Hva tenker dere om de andre barnas reaksjoner?
  • Kan personalet håndtere møtene med Anna annerledes?
  • Hvordan kan personalet gripe an tilbakemeldingene fra andre foreldre?
  • Trengs det samarbeid med andre instanser? Hvorfor? Hvorfor ikke?