Tilbake

Jan (13 år) - omsorgsperson død, fosterhjem, overgang til ungdomsskolen

Jan har nettopp startet i 8. trinn på ungdomsskolen. Han har kommet i klasse med flere av vennene fra barneskolen, og har fått ny kontaktlærer. Kontaktlærer har fått informasjon om at Jan har bodd hos sine besteforeldre fra han var to år fram til morfaren døde for et år siden. Han bor nå i fosterhjem hos Petter og Eline.

De første ukene på skolen har gått bra, men Jan har den siste tiden vært mer og mer tilbaketrukket i klassen. Han er oftere i konflikt med den nye læreren. Læreren opplever at Jan unngår å svare eller svarer frekt og han responderer på irettesettelser med et skuldertrekk og et «whatever» eller bare går bort. Ved flere anledninger har læreren prøvd å ta dette opp med Jan uten særlig respons. Jo strengere læreren blir, desto vanskeligere blir Jan.

På barneskolen har Jan hatt samme læreren fra 4. – 7. trinn. De hadde en god relasjon og det var sjelden konflikter.

Den siste uka har det vært to episoder der Jan har blitt fryktelig sint på læreren. Han har skreket til læreren og kalt han stygge ting. Når læreren forsøker å ta dette opp med han, nekter Jan å snakke med læreren.

Refleksjonsspørsmål knyttet opp mot peilemerke 3

 • Hvordan kan læreren ta tak i situasjonen videre?
 • Hva kan læreren gjøre for å bedre relasjonen med Jan?
 • På hvilken måte påvirker læreren situasjonen han er en del av?

Refleksjonsspørsmål knyttet opp mot peilemerke 3

 • Hvordan kan læreren ta tak i situasjonen videre?
 • Hva kan læreren gjøre for å bedre relasjonen med Jan?
 • På hvilken måte påvirker læreren situasjonen han er en del av?

Refleksjonsspørsmål knyttet opp mot peilemerke 3

 • Hvordan kan læreren ta tak i situasjonen videre?
 • Hva kan læreren gjøre for å bedre relasjonen med Jan?
 • På hvilken måte påvirker læreren situasjonen han er en del av?

Refleksjonsspørsmål knyttet opp mot peilemerke 3

 • Hvordan kan læreren ta tak i situasjonen videre?
 • Hva kan læreren gjøre for å bedre relasjonen med Jan?
 • På hvilken måte påvirker læreren situasjonen han er en del av?

Læreren bestemmer seg for å invitere fosterforeldrene til en samtale. Under samtalen kommer det frem at Jan ble hentet ut av hjemmet der han bodde med sin mor og far da han var to år gammel, grunnet omsorgssvikt. Foreldrene hans var rusmisbrukere, og forlot ham ofte alene. De ga Jan sovemedisin for å holde ham i ro når de hadde fest, han fikk lite mat og han gikk ofte med bleier i ett til to døgn av gangen.

Fra han var to år og til han ble 11 bodde han i fosterhjem hos sin mormor og morfar, som han hadde et nært forhold til. Da han først kom til besteforeldrene var han til å begynne med passiv og apatisk, og så ut til å ha gitt opp. Men etter hvert begynte han å spille fotball og gå på fisketur med morfar, og han trivdes både på skolen og i fritidsaktiviteter. Morfaren var aktiv og mye ute med Jan, mens mormoren på sin side hadde fått svekket sin fysiske og psykiske helse de siste årene, og var sjeldent ute med dem.

For ca. ett år siden fikk morfaren til Jan et kraftig hjerteinfarkt under frokosten, han ramlet over frokostblandingen til Jan og i gulvet. Ambulansepersonell kom og prøvde gjenoppliving mens Jan og mormor var hjelpeløse vitner, men de fikk ikke liv i morfaren. Han ble erklært død av lege på stedet.

Jans mormor fikk en sterk sorgreaksjon etter dødsfallet. Hun var veldig trist, sa lite, låmer og mer i senga, hun spiste mindre og utviklet etter hvert sterke depressive symptomer. Jan ringte kontaktpersonen og i samtale med mormoren ble det klart at hun ikke lenger kunne ta seg av Jan, og Jan ble fosterhjemsplassert hos Petter og Eline.

Eline forteller videre at Jan for noen uker siden var på besøk hos mormor. Mor dukketopp da han var der. Huntruet til seg penger av mormor og skjelte ut Jan og beskyldte ham for å ha ødelagt livet hennes. Fosterforeldrene sier at Jan i det siste har tenkt mye på oppveksten sin og på hvordan foreldrene hans er.

Refleksjonsspørsmål knyttet opp mot peilemerke 3

 • Med bakgrunn i nye opplysninger, hva kan læreren gjøre?
 • På hvilken måte kan læreren bruke sin rolle til å påvirke situasjonen i en positiv retning?

Refleksjonsspørsmål knyttet opp mot peilemerke 3

 • Med bakgrunn i nye opplysninger, hva kan læreren gjøre?
 • På hvilken måte kan læreren bruke sin rolle til å påvirke situasjonen i en positiv retning?

Refleksjonsspørsmål knyttet opp mot peilemerke 3

 • Med bakgrunn i nye opplysninger, hva kan læreren gjøre?
 • På hvilken måte kan læreren bruke sin rolle til å påvirke situasjonen i en positiv retning?

Refleksjonsspørsmål knyttet opp mot peilemerke 3

 • Med bakgrunn i nye opplysninger, hva kan læreren gjøre?
 • På hvilken måte kan læreren bruke sin rolle til å påvirke situasjonen i en positiv retning?