Implementer peilemerke 2 – "Vi ser alltid utvikling som en mulighet"

Verktøy og metoder som kan brukes i arbeidet knyttet til implementeringen av dette peilemerket.

Gap-analyse

En metode for å finne avstand mellom ønsket og faktisk tilstand.

Filmer og podcaster til refleksjon

Et knippe filmer som kan brukes sammen eller hver for seg, til å reflektere rundt peilemerkene i din personalgruppe.

Fagtekster til ettertanke og refleksjon

Korte tekster og artikler som underbygger peilemerket.

Praksiseksempler

Eksempler hentet fra hverdagen – metoder som har fungert godt i implementeringsarbeidet.

Observasjon

Øvelse i å observere hverandre i konkrete situasjoner.

Foreldremøte

Hvordan jobbe med peilemerkene på foreldremøter.